MENNO VON BRUCKEN FOCK

AUTUMN (Nienke de Jong, 2004)

Autumn
dinsdag, juni 15, 2004
AUTUMN

Nienke, alhoewel het begin van Autumn al uit 1995 dateert, is van de oprichters alleen bassist/grunter Meindert Sterk nog over. Betekende jouw overstap van Her Enchantment naar Autumn het begin van het ‘echte werk’?

Als ik ‘ja’ zou zeggen, zou dat niet helemaal fair zijn. De muziek die we de afgelopen twee jaar gespeeld hebben is gemaakt door Meindert, Jan (ook al vanaf 1997 bij Autumn!) en Menno. Mijn komst heeft wel voor een stroomversnelling gezorgd, waardoor we veel meer zijn gaan optreden en we hebben uiteraard ons debuut hebben opgenomen.

Vlak voor de opnames van “When Lust Evokes the Curse” verlieten Jeroen Bakker en mede-oprichter Bert Ferwerda de band. Ik neem aan mede dankzij jou kwam gitarist Jasper Koenders (ex-Her Enchantment) de leegte opvullen. Kun je daar iets over vertellen?

Zoals dat vaak gaat bij bands die de overstap maken van spelen in de oefenruimte en af en toe een showtje in de provincie naar echt het land door en veel intensiever oefenen, krijg je spanningen en toch verschillen van inzicht en ook verschillen in bereidheid tot tijdsinvestering. Op het moment dat er een platencontract was getekend en er een plaat moest worden opgenomen, haakten Jeroen en Bert af. Ik wist dat Jasper wachtte op een kans om meer aan muziek te doen dan waartoe hij bij Her Enchantment toe in staat werd gesteld. Toen ik hem benaderde toonde hij zich direkt enthousiast en ook Jens, een persoonlijke vriend van mij, is door mij gevraagd en over het inmiddels bekende resultaat zijn we nu toe allemaal meer dan tevreden!

Voor jullie eerste plaat maakte Meindert de meeste teksten, terwijl de hele band credits krijgt voor de muziek. Schrijven jullie nog steeds zoveel in de oefenruimte gelet op de komst van tweede gitarist Jens van der Valk? Schrijf jij nu zelf ook teksten?

Voor ‘Lust’ lagen de teksten en het grootste deel van de muziek al klaar toen ik bij de band kwam. Het is inderdaad zo dat in die periode de meeste nummers in de oefenruimte ontstonden. Door de optredens en het feit dat de huidige bandleden een aardig eind bij elkaar uit de buurt wonen, zijn we min of meer noodgedwongen individueel aan de slag gegaan. Het leuke daarvan is wel, dat de geweldige diversiteit in onze bijdragen zorgt voor heel veel onorthodoxe invloeden en variëteit. Alhoewel ik me prima kon vinden in Meindert zijn teksten leek het mij fantastisch om mijn eigen boodschap te kunnen vertolken, vandaar dat we nu de teksten samen schrijven. Het aanleveren van composities gebeurt voor ieder anders. Ik kom bijvoorbeeld met een zanglijn en zing die net zolang tot er een geschikte riff onder staat terwijl bijvoorbeeld Jens meestal met een nagenoeg uitgewerkt stuk aankomt!

Jens speelt ook nog in ‘God Dethroned’ maar heeft een broer die hem naar ik heb begrepen feilloos kan vervangen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Ja, dat lijkt misschien wat raar, maar we wisten dat van tevoren en hebben daar goede afspraken over gemaakt. Het leidt slechts sporadisch tot problemen en in die gevallen is het alleen maar geweldig om zo gemakkelijk over een vervanger te kunnen beschikken. Bovendien is ook Jens’ broer Mats een prima kerel!

Ik heb begrepen dat het grootste deel van de nummers voor het nieuwe album klaar is, maar dat het vinden van een geschikte studio en/of producer problemen geeft. Voordat jullie nieuwe album uitgebracht wordt zal het dus nog wel enkele maanden duren. Dat betekent zo goed als twee jaar na ‘Lust’. Ik zie momenteel geen optredens in de planning staan. Voor zover mij bekend werkt Meindert bij een platenmaatschappij, heeft Menno een eigen bedrijf, Jasper werkt in een laboratorium, Jens werkt in een studio en jij studeert, naast de taak om Autumn te promoten. Wat studeer jij en heeft Jan (Grijpstra, drums) inmiddels ook een baan? Betekent het werk van Jens niet een mogelijkheid voor het opnemen van de nieuwe plaat?

Inderdaad hebben Meindert, Menno, Jasper en Jens nog steeds hun werk, Jan heeft zijn studie in Wageningen weliswaar afgerond maar heeft besloten nog een trapje hoger te willen klimmen, ik geloof zelfs dat ie ‘professor’ wil worden!! Ik ben eerst begonnen op de kunst-academie maar voelde me uiteindelijk beter op m’n plaats bij een opleiding tot o.a. maatschappelijk werker. Door alle aktiviteiten rond Autumn, die veel meer tijd in beslag namen en nemen dan ik voor mogelijk hield, heb ik die studie tijdelijk(?) op een zijspoor gezet, maar ‘klus her en der nog wel wat bij’. De studio waar Jens werkt is vooral goed thuis in de stevige metal. Voor onze tweede cd wilden we graag een studio met een producer die een betere ‘feel’ heeft voor onze muziek die zeker niet pure ‘metal’ is.

Is er al bekend bij welk platenlabel het nieuwe album zal verschijnen? Is de oorspronkelijke policy om ‘When Lust Evokes’ alleen in de Benelux uit te brengen nog bijgesteld naar aanleiding van jullie optredens in o.a. Duitsland?

Da’s een lastige! Het geval wil namelijk dat we na veel moeilijkheden rond ons contract uiteindelijk gekozen hebben om een ander platenlabel te zoeken. Alhoewel een contract bij een ‘major’ voor een jonge, onervaren band als wij onbegrensde mogelijkheden lijkt te geven, is de benadering totaal anders dan bij een ‘independant’ label. Voorbeelden daarvan zijn het alleen in de Benelux uitbrengen van ‘Lust’ en het niet via onze website kunnen verkopen van ons album. Ofschoon we achteraf van mening zijn dat ons debuut op produktietechnisch gebied tekort komt, zeker als visitekaartje voor het buitenland, hebben we om andere redenen besloten om onze volgende plaat op een ander label uit te gaan brengen. Op dit moment kan ik er niet meer over zeggen dan dat er een aanbod ligt en dat we de komende tijd in diverse studio’s ‘proef-opname sessies’ zullen gaan doen.

Jouw manier van zingen is amper te vergelijken met die van Floor, Sharon of Manda (van Nemesea) en dus misschien ook niet puur ‘Gothic Metal’. Een bewuste keuze? Heeft die consequenties voor de sfeer van de muziek op het nieuwe album? Kun je al iets over de opvolger van ‘Lust’ kwijt?

Ja en nee. Alhoewel ik vind dat de zangeressen van de Nederlandse bands het fantastisch doen, kan ik dat niet van alle Gothic bands uit het buitenland (Scandinavië) zeggen. Ik zing zelf het liefst meer als een rockzangeres. Nancy Wilson (Heart) hoort tot mijn favorieten. Omdat ik het gebruik van de kopstem niet mijn sterkste punt vind, probeer ik die ook niet meer dan stikt noodzakelijk te gebruiken. We hebben nu zo’n vijftien nieuwe stukken klaar en we willen er ook minimaal vijftien opnemen, liefst nog iets meer, zodat we iets reserve hebben. Misschien brengen we een single uit met wat extra tracks die niet op de cd zullen komen maar vooral geeft het ons ook de mogelijkheid om in een laat stadium nog iets aan de samenstelling van de cd te veranderen.

Kun je iets vertellen over de muzikale achtergrond van jezelf en wie zijn de ‘grote voorbeelden’ van jou en de andere bandleden?
Ik speel een beetje piano en gitaar en heb zangles sinds ik bij Autumn zing. Leuk en leerzaam want ik leer nog steeds bij! Zoals de meeste band-leden heb ook ik een brede smaak: van klassiek (Bach, onbekende Russische componisten) tot Heart en Black Sabbath maar ook Punk! Mijn grote voorbeeld qua zang is nog steeds Anneke van Giersbergen (Gathering). De teksten die ze schrijft, haar stembeheersing en haar stemgeluid vind ik zo fantastisch dat ze me telkens weer tot tranen toe geroerd als ik haar live zie!! Ook de andere leden hebben dus een uiteenlopende smaak maar ‘metal’ is wel de grootste gemene deler. Vandaar ook dat ieder voor zich zijn eigen voorkeuren inbrengt.

Hoe zien jullie de toekomst? Is de basis die mede dankzij AF en Within Temptation is gelegd voldoende om op ‘eigen kracht’ verder te gaan?

We hebben dacht ik voldoende bekendheid maar we moeten waken te lang niets van ons te laten horen. Met alles sores die we achter de rug hebben, willen we nu goed laten toetsen welk contract we tekenen en we willen niets overhaasten. Liever wat weggelopen fans en een prima tweede cd, dan je fans tevreden houden met een eenheidsworstje!! Als we met een sterk produkt komen moeten we met een basis van onze huidige echt trouwe fans zowel in eigen land als toch ook in het buitenland goed voor de dag kunnen komen…